Trumf utbetaling. Overfør Trumf

Trumf bonus

Trumf utbetaling

Utlevering til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kontohavers eller Kortutsteders rettigheter og forpliktelser i kundeforholdet, eller for gjennomføring av transaksjoner. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Kvittering som Kontohaver får ved bruk av kortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjoner på kontoen. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kontohaver ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Kortet kan kun benyttes av den person det er utstedt til.

Next

Trumf bonus

Trumf utbetaling

På «min side» kan du i tillegg til å se din saldo, se hvor mye du har fått i ekstrabonus fra måned til måned. Det er enkelt å opprette din egen e-postadresse på internett. Tilknyttede medlemmer må selv logge inn på sin profil for å legge til bankkontonummer. På disse dagene er det nemlig tre ganger så høy cashback som normale dager. Dette er ikke et kredittkort, men heller et bonuskort som gir automatiske fordeler dersom det benyttes ved kjøp av visse varer og tjenester.

Next

Trumf bonus

Trumf utbetaling

Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning betalingstransaksjoner med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Kontohaver bærer risiko for svingninger i valutakurser. Du kan da velge å benytte den til betaling av varer, eller ta ut summen kontant. Vi anbefaler derfor at du setter en beløpsgrense slik at lave beløp går gjennom som før. Dette er litt betenkelig ettersom mange ikke liker å bli overvåket. For å overføre Trumf-bonus til bankkonto må du ha ditt bankkontonummer registrert i Trumf. Når du handler varer vil selskapet registrere alle de kjøp du gjør.

Next

Kontoregler

Trumf utbetaling

Tilsvarende forbehold tar Kortutsteder hvor Kontohaver misligholder betalingsterminer. Med Trumf opparbeider du deg en bonus over tid. Dersom betaling ikke skjer i henhold til forfall og i samsvar med betalingsbetingelsene for øvrig, kan kortutsteder sperre kortet. Dersom Kontohaver mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Kortutsteder kreve at Kontohaver anmelder forholdet til politiet. Med andre får du ikke slike avslag på ubetjente stasjoner for kjøretøy og båter.

Next

Kontakt oss

Trumf utbetaling

For de som kjører bil kan dette ha en svært positiv innvirkning på budsjettet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Kontohaver har opptrådt svikaktig. Gjennom et samarbeid med Shell kjeden kan man få inntil kr 1 i rabatt per fylte liter, med en årlig grense på 700 liter. Kontohaver må melde fra til Kortutsteder snarest mulig dersom opplysningene fra Kortutsteder ikke stemmer over ens med Kontohavers egne noteringer. All behandling av personopplysninger vil skje i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende regelverk og nødvendige godkjennelser fra Datatilsynet. I hovedsak skyldes det muligheten til å kombinere rabatter, spesialtilbud og faste avslag på bensin og diesel.

Next

Vurdering av Trumf Bonuskort

Trumf utbetaling

Uttak av Trumf-bonus Du kan når som helst benytte deg av bonusen din på Trumf. Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold og gir banken rett til å heve avtalen. Den rabatten som gis hos Shell gjelder også kun hos stasjoner med betjening. Bruk bonusen på dagligvarer På trumf. Hvordan betaler jeg med Trumf-bonus i butikk? Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Kontohaver selv burde oppdaget ved bruk av kortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten.

Next