Podolský most. Podolský most

Podolský most (Písek, Česká republika)

Podolský most

Nedojde-li k setkání s jednotkami Rudé armády, uzavřou východní výstupy z nového mostu a stejně tak ze starého řetězového mostu, který stál vpravo dole pod novým mostem nad hladinou řeky Vltavy. Pamětní tabule je umístěna na pravé boční vstupní betonové části, která navazuje na vlastní zábradlí mostu ve směru od Temešváru. V původním údolí Vltavy zde namísto současného železobetonového mostu stál most řetězový. Neví se tak, zda německý protektorát stavbu strategického mostu podporoval, nebo naopak sabotoval tím, že dělníky odvážel na práci do Německa. Pro budoucnost, jež byla pevně spjata s nadějemi : Kéž brzy přestanou již padat bomby na mosty i lidská obydlí! Dále bylo nutno obnovit pozlacení písma. Veselého Aktéři slavnostního aktu odhalení připraveni Nová pam. Text připomínky na pamětní desce odhalené v roce 2000 již není návštěvníkům trnem v oku Je naší povinností informovat veřejnost, že dne 22.

Next

Podolský most

Podolský most

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední dochovaný empírový most u nás a o národní kulturní památku, bylo nutné most od Vltavy přestěhovat aby neskončil na dně přehrady. Nám se to podařilo a nová pamětní deska byla realizována a mohla být odhalena. Opět máme štěstí, že písecký fotograf pan Langhans o uzavření přístupu na novém mostě pořídil v květnu tento historický snímek. Vraťme se o několik desítek let zpět. Od svého velitele obdrželi příkaz, aby část jednotky provedla hloubkový průzkum směrem k Podolskému mostu. Od roku 1989 národní kulturní památka. Teprve následně je možno závěr z bádání považovat za pravdivý.

Next

Podolský most čeká náročná oprava

Podolský most

Kč v tehdejší měně rok 1943. O rok později výstavba spojnice mezi Táborem a Pískem začala. V blízkosti umístění pamětní desky je parkoviště a kiosek s občerstvením, takže v letních měsících bývá parkoviště celkem zaplněno. V letech 1971 — 1974 rozebrán, renovován a znovu postaven přes řeku Lužnici ve Stádleci u Bechyně a slouží od rok 1975 dodnes — jako jediný v Evropě dochovaný řetězový empírový most. Dodnes nám tuto událost připomíná letopočet 1945 vyrytý do jedné z cihel podezdívky Havlovy vily. Dva mosty přes Vltavu blízko u sebe, jeden slouží pro automobilovou dopravu, druhý je železniční. Most byl postaven v letech 1847 — 1848 a po dokončení nového mostu v roce 1943, ještě necelých dalších šedesát let sloužil dál.

Next

#2/2020 Yamaha Písek, Podolský most.

Podolský most

S velkým zájmem se na zachráněný a znovu postavený most jezdili dívat lidé z celého kraje. Po napuštění přehrady by byl most, v té době již kulturní památka, potopen a proto se rozhodlo o jeho pečlivém rozebrání, dokumentaci a uložení na místě mimo zatopený břeh. Celé to krásné údolí u Podolska nenávratně zmizelo v prosinci roku 1960 pod hladinou Orlické přehrady. Reviewer notes Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. Budu s ním souhlasit, ale zároveň musím poznamenat: Nechat zhotovit novou pamětní desku není lehká záležitost. Po žluté značce lze jít na pravý břeh do Stádlece nebo na levý břeh do Dobřejic a.

Next

#2/2020 Yamaha Písek, Podolský most.

Podolský most

Psal se květen roku 1945 a tankisté 35. Tuto architektonicky zajímavou stavbu nalezneme nedaleko obce Podolí I. Bohužel se zde americký autor spletl, protože se nejednalo o dva týdny, ale o dva dny. Nad vším se zavřela voda a údolí se ponořilo do věčného ticha. Když se v roce 1954 začala budovat Orlická přehrada, došlo při plánování i na Lannův most.

Next

Stádlecký most

Podolský most

Více historie a informací na. Pak už byl řetězový most se svou nosností tři tuny zastaralý. Zmíníme se ještě o starém řetězovém mostě. To jim umožňovala dohoda obou spojeneckých armád. V píseckém muzeu ve čtvrtek začala výstava věnovaná stavbě mostu mezi lety 1938 až 1943. Letošní odhalení nové pamětní desky i nového textu v informační tabuli bylo dalším úspěšným krokem členů obou klubů a můžeme jim vzdát jen dík.

Next

Podolský most čeká náročná oprava

Podolský most

Proti proudu vede cesta po červeně na Lužničanku 3,5 km , oblíbenou turistickou chatu, dále pak na hrad 6 km nebo až do. Ten se dnes klene přes Lužnici u obce Stádlec a je technickou památkou. Hlavy, kde také probíhala v době přítomnosti amerických jednotek na západní straně mostu upřesňující jednání. A na závěr pár foto dokumentů z letošního srpnového odhalení. Z několika možných lokalit bylo vybráno malebné místo na , na silnici mezi obcemi a.

Next