Hvordan dele med store tall. Matematikk

ChevronDown

Hvordan dele med store tall

Om man tror at 2 går 2 ganger i 7 vil man se at resten blir 3. En vanlig måte å fullføre et problem i desimal divisjon er å runde av svaret. Vi trekker ned 3 tallet bak 2 tallet. Kommentar: Denne oppgaven laget jeg for at elevene skulle få øve på tallvenner. Da kan eleven hoppe 6 tiere og 9 enere. Vi kan fortsette å dele, men da ser vi på 142 som et desimaltall for eksempel 142,0000000. Divisjon med heltall der svaret blir heltall Når vi skal dele 125 på 5 begynner vi med å se om 5 går opp i første siffer.

Next

Smarte triks når barnet skal lære å telle

Hvordan dele med store tall

Slike leker trener også finmotorikken i fingrene og romforståelsen, og det gjør det også lettere å forstå matematikk. Resten er alltid mindre enn divisor. Ja, 6 går 2 hele ganger opp i 14. Dersom vi skal multiplisere et eller to tall med desimaler er fremgangsmåten den samme. En elev legger 8 klosser i boksen.

Next

Hvordan å dele Desimaler

Hvordan dele med store tall

Den gjør det på en lærerik og morsom måte, med morsomme dyr og en gradvis økning i vanskelighetsgrad. Gradvis kobler de reglen til å flytte fingeren til en ny figur eller et nytt objekt for hvert tallord de sier. Elevene rekker opp hånda: «5». Det anbefales å laminere arket og la elevene bruke whiteboardtusjer. Slik kan vi fortsette i det uendelige. Vi multipliserer så det første siffer i det siste tallet 3 med det siste siffer i det første tallet 9.

Next

Tall og siffer: gruppering av tall

Hvordan dele med store tall

Den største forskjellen kommer i begynnelsen, før du begynner å skifte. Trikset er å begynne å dele så langt fram, som mulig, og fortsette bakover. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis. Men de er langt unna å forstå at det siste tallet de kommer til, er en summering av antallet objekter de har pekt på, sier Hanne Finstad. En av de andre elevene forteller at det er større.

Next

Divisjon

Hvordan dele med store tall

Skriv et tall fra det aktuelle tallområdet på en post it-lapp. La eleven spille sammen to og to med like mange kort. En tier på tierplassen, 4 enere på enerplassen. Du får erfare hvordan man kan dele med flersifrede tall. Dette ble gått gjennom i den forrige videoen. La elevene få skrive både ensifrede og tosifrede tall i tallhus, for deretter å tegne pengene.

Next

Matematikk

Hvordan dele med store tall

Snakk om hvor mange siffer tallet har, og sifrenes verdi. Elevene får i oppdrag å finne like mange penger som tallsymbolet tilsier. Spillbrettet kan du laste ned fra siden til. Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv. Vi ser at 5 går 2 ganger i 12. Men Finstad anbefaler også analoge, fysiske spill og aktiviteter. Når du kommer til kassa betaler du 8 kroner for det du har kjøpt.

Next