Hoitotahto lomake. Edunvalvontavaltakirja

Uusittu Hoitotahto

Hoitotahto lomake

Tämä auttaa varmistamaan sen, että hoitotahto otetaan huomioon aina, kun ihminen on tekemisissä terveydenhuollon kanssa. Kirjallinen hoitotahto on hyvä liittää potilasasiakirjoihin sekä sähköiseen potilastietokantaan. On tärkeää, että hoitotahto on hoitohenkilökunnan tiedossa ja että hoitotahtoasiakirja löytyy helposti silloin kun sitä tarvitaan. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttäminen lisää hoitotahdon juridista luotettavuutta. Se voi sisältää yksityiskohtaisiakin ohjeita erilaisten tilanteiden varalle. Hoitotahto voidaan tehdä vapaamuotoiseksi tai valmiille lomakepohjille. Voit myös viedä hoitotahdon mukanasi terveyskeskukseen tai sairaalaan, ja pyytää henkilökuntaa tekemään tarvittavat merkinnät tietoihisi.

Next

Hoitotahto

Hoitotahto lomake

Lain mukaan henkilö voi ilmaista hoitotahtonsa myös suullisesti. Suomen laki ei määrittele ehdotonta muotomääräystä. Pätevä hoitotahto Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että lääketiede kehittyy nopeasti ja uusia hoitomuotoja otetaan jatkuvasti käyttöön. Jälkimmäisessä tapauksessa sairauskertomuksessa tulee silti olla merkintä hoitotahdon olemassaolosta. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua. Hoitotahto on hyvä laatia kirjallisesti, jotta se on tarvittaessa hoitoon osallistuvien käytettävissä.

Next

Lomakkeet

Hoitotahto lomake

Lisäksi hoitotahdossa voi kertoa sosiaali- ja terveydenhuoltoaan koskevia toiveita sekä tiedon siitä, kenelle saa luovuttaa hoitoaan koskevia tietoja ja kuka saa tehdä päätöksiä hoidosta hoitotahdon tekijän puolesta. Hoitotahdon sisältöä voidaan muuttaa koska tahansa tai peruuttaa kokonaan. Sen olemassaolosta ja sijainnista on syytä kertoa läheisille mm. Hoitotahto voimassa koko elinajan Hoitotahto on periaatteessa voimassa koko henkilön elinajan, koska sille ei ole asetettu voimassaolomääräyksiä. Katso muistiseminaarien lisätiedot ja ilmoittautumisosoitteet.

Next

Hoitotahto :: Muistiliitto

Hoitotahto lomake

Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa. Perinteisesti hoitotahdolla ymmärretään tahdonilmaisua, jossa henkilö antaa määräyksiä lähinnä kuolemaansa edeltävästä loppuajan hoidosta. Mikäli hoitotahdon laatija on epävarma millaisia asioita hoitotahtoon voi kirjata, hän voi aina kysyä neuvoa terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Hoivatahdolla ilmaistaan tahto sen suhteen, miten henkilö haluaa elää vanhuuden päivänsä, mikäli ei silloin pysty tahtoaan ilmaisemaan. Hoitotahtoa ei käytetä tilanteissa, joissa asianomainen joutuu äkillisesti tajuttomana sairaalahoitoon, mikäli toipuminen on todennäköistä.

Next

Hoitotahto :: Muistiliitto

Hoitotahto lomake

Kaikilla on oma kallisarvoinen elämäntehtävänsä ja tarinansa. Hoitotahto on ihmisen oman tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän enää itse kykene päätöksen tekemiseen vakavan sairauden, onnettomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Samalla hoitotahto auttaa välttämään ei-toivottuja, ihmisen oman tahdon vastaisia toimenpiteitä esimerkiksi saattohoito-vaiheessa. Käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Kirjallinen hoitotahto tunnetaan myös nimellä hoitotestamentti.

Next

Hoitotahto

Hoitotahto lomake

Hoivatahto eroaa hoitotahdosta esimerkiksi siten, että siinä esitetään tahdonilmaisuja siitä, missä haluaa asua, mitä haluaa arjessaan tehdä sekä toivomus siitä, kuka hänen edunvalvojansa on. Hoitotahto on voimassa silloin, kun ihminen ei itse pysty tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä eikä sairautta pystytä enää parantamaan. Tällöin se on syytä kirjata sairauskertomukseen ja mikäli mahdollista pyytää siihen allekirjoitus tai muulla tavalla todentaa sen oikeellisuus. Tämän jälkeen voit täyttää hoitotahtoa esim. Hoitotahdolla tarkoitetaan omaa hoitoasi koskevien toiveiden etukäteisilmoitusta eli tahdonilmaisua sitä varten, että olet tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden, tajuttomuuden, vanhuuden heikkouden tai muun syyn vuoksi estynyt sitä ilmaisemaan.

Next

Edunvalvontavaltakirja

Hoitotahto lomake

Hoitotahto voidaan kirjata henkilön sairauskertomukseen yhdessä lääkärin kanssa. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti sen vahvistaa. Hoitotahto määrittelee kenelle hoitotietojasi saa luovuttaa, ja kuka saa tehdä hoitoa koskevia päätöksiä puolestasi. Läheisille on hyvä kertoa hoitotahdon olemassa olosta sekä siitä, mistä dokumentti löytyy. Valtuutettu voi olla esimerkiksi läheisesi. Hoitotahtolomakkeen voi täyttää vain niiltä osin kuin katsoo tarpeelliseksi, ja sitä voi tarvittaessa päivittää. Hoitotahto on lähtökohtaisesti tarkoitettu tilanteisiin, jossa toipumisen ennuste on heikko tai huono.

Next