Frosta legekontor. Åsen legekontor, Stasjonsvegen 1, Åsen (2020)

Test av fastleger: Sjekk ditt fastlegekontor : Forbrukerrådet

Frosta legekontor

Dette er markert med grønt i tabellen. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Se for øvrig nasjonale retningslinjer om. Hjelp oss å spre informasjonen ved å like og dele siden. Fastlege kontor Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester Sum Legene på Sundvollen 96,0 65,0 94,0 45,0 67,9 Hvittingfoss Legekontor 96,0 55,5 94,0 55,0 67,1 Tranby Legesenter 76,0 67,5 94,0 45,0 66,9 Drammen Legesenter 76,0 50,0 100,0 55,0 64,1 Allmennlege- klinikken 96,0 54,0 94,0 45,0 63,5 Grev Wedsel Legesenter 76,0 47,5 100,0 55,0 63,1 Nymoen Legekontor 100,0 48,0 100,0 45,0 62,7 Geithus Helsesenter 96,0 58,0 60,0 55,0 61. Basistilskudd Inntekt Abdulkarim, Amer 970 430 346.

Next

Aktuelt

Frosta legekontor

E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi setter pris på om du melder fra om dette til legekontoret pr telefon eller sms slik at vi kan finne annen løsning for deg. Vedkommende som har testet positivt og dennes familie, er i karantene. Undervisning i allmennpraksis vil for disse studentene foregå ved Røstad legesenter. I etterkant av konsultasjonen vil du motta en regning.

Next

Åsen legekontor, Stasjonsvegen 1, Åsen (2020)

Frosta legekontor

Side- og tjenestefunksjonalitet Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. En lege som tar seg tid til å lytte til pasienten, som søker å finne årsaken til hver enkelt diagnose, ikke bare stille diagnose, som sammen med pasienten prøver å finne den beste løsningen for akkurat meg som pasient, alt i alt, en meget behagelig person å snakke med og en utrolig dyktig fagperson Finner ikke bedre! Alle som er berammet av generell karantene og derfor ikke kan reise på jobb, vil ha krav på sykmelding. Ikke benytt denne tjenesten dersom det gjelder øyeblikkelig hjelp. Vi ønsker at flere bruker dette siden det medfører bedre telefontilgjengelighet for andre henvendelser.

Next

Frostingen

Frosta legekontor

Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Strukturen gjør at studentene kan ta del i pasientenes utvikling over tid, og underviserne kan ta del i studentenes utvikling over tid. Fylkesvis rangering Her er fastlegekontorene rangert etter fylke. Våre pasienter kan således bli forespurt å stille opp for studentene fra tid til annen. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser På kan du lese om hvordan du og få. Det blir gitt forløpende informasjon gjennom hjemmesiden til Frosta kommune.

Next

Frostakartet

Frosta legekontor

Link står for «langsgående integrert klinisk tjeneste» og representerer en innovativ og kunnskapbasert utdanningsstruktur. Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte til allerede oppsatt time. Høflig og behagelig væremåte som gjør at du føler deg sett og hørt. Fastlege kontor Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester Sum Fastlegene Colosseum 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6 Cc Vest Legesenter 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8 Best Helse 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8 Rosenhoff Legegruppe 96,0 50,0 100,0 70,0 70,6 Legevakt Vest 96,0 68,0 76,0 57,5 69,3 Medical City 96,0 50,0 94,0 65,0 67,9 Kalbakken klinikken 100,0 51,0 82,0 70,0 67,8 Harbitzalleen Legesenter 76,0 58,0 76,0 70,0 67,0 St. Denne tjenesten er et tilbud til deg fra HelseRespons, og er valgfri for deg som pasient å benytte deg av.

Next

Fastleger i Frosta kommune i Nord

Frosta legekontor

Når du blir tildelt timen vil legen kontakte deg for å initiere en videokonsultasjon med deg. Vaksinen anbefales spesielt for personer som er i risikogruppe for å utvikle alvorlige komplikasjoner dersom de blir smittet. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. På bunn i testen finner vi 24 fastlegekontor som totalt bare får to poeng hver. Ring legevakten på 116117 — ikke møt opp direkte. De 1374 kontorene i testen får poeng for å være imøtekommende og gi god og relevant informasjon, og for å være lett tilgjengelig digitalt. I listen under kan du se alle fastlegene i fylket med antall pasienter på listen, antall ledige listeplasser og hva legene får i basistilskudd med bakgrunn i listen.

Next