Doa na život a na smrt. DOA: Na život a na smrt (2006) online ke zhlédnutí

DOA: Na život a na smrt (2006)

Doa na život a na smrt

Sledujte film jako zábav­nou pes­t­ro­ba­rev­nou zále­ži­tost, kte­rá má při­pra­ve­no pár sluš­ných bojo­vých scén, sexy obsa­ze­ní, ryt­mic­kou hud­bu a vtip­né hláš­ky. To, že občas vydr­ží ve vzdu­chu dlou­ho a pro­vá­dí akro­ba­tic­ké kous­ky, kte­ré ani sebe­vy­tré­no­va­něj­ší člo­věk nezvlád­ne, sou­bo­jům spí­še ubli­žu­je, než že by je to děla­lo atrak­tiv­něj­ší­mi. Kasumi je přesvědčena, že jí lže. Nechápejte mě špatně, holky jsou ohebné a Corey moc dobře ví, jak má zacházet s barbínami, které kickbox viděly tak maximálně v teleshoppingu, jenže. Možná jsem byl přece jen trochu naivní když jsem čekal víc. Letní akční popkornová legrácka bez složitého děje a to postačí. Trochu škoda, protože tyhle nápady si film vlastně ani nezaslouží.

Next

DOA: Na život a na smrť / DOA: Na život a na smrt (2006)

Doa na život a na smrt

Například Collin Chou Seraph z Matrix Reloaded a Matrix Revolutions , Kane Kosugi syn cho­re­o­gra­fa bojo­vých scén, kte­rý pra­co­val napří­klad na fil­mu Král Škorpión , Derek Boyer obje­vil se v pořa­du World´s Strongest Man nebo Silvio Simac Utržený ze řetě­zu. Ještě že nepoletuje po place na antigravitačním kóru, jako Raul Julia ve Street Fighterovi. Robin Shou Liu Kang z Mortal Kombatu v pirátké cameo roličce je k sežrání. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. A samozřejmě by každý chtěl ty báječné sluneční brýle, co si vyrobil Eric Roberts. Jenže to by jí museli natočit Asiati. Jsem na váž­kách, jak to uzavřít.

Next

DOA: Na život a na smrť (2006)

Doa na život a na smrt

Díky nim může nasát schopnosti ostatních bojovníků a ovládnout svět. Jaime Pressly Mortal Kombat Conquest , Natassia Malthe Elektra a Devon Aoki Sin City už mají s akč­ní­mi role­mi své zku­še­nos­ti, zpě­vač­ka Holly Vallance a hereč­ka Sarah Carter sice ne, ale Holly Vallance pro­vo­zu­je ve vol­ném čase kic­kbo­xing a Sarah Carter je zase tanec, tak­že jí nechy­bí pruž­nost. To pro divá­ka, kte­rý nemá zku­še­nos­ti s něja­kou bojov­kou, musí být dost těž­ce stra­vi­tel­ná sty­li­za­ce. Hlavních postav je tu hned něko­lik a všech­ny jsou tak sexy, že se vám zamlží zor­ni­ce. To první se projevuje v mnoha lokacích, kterým by dva, tři renderingy navíc rozhodně prospěly, to druhé pak ve většině akčních scén.

Next

DOA: Na život a na smrť / DOA: Na život a na smrt (2006)

Doa na život a na smrt

Helena Douglasová je milovníčkou extrémnych športov a jej tragická minulosť ju spája s malým palácom v juhovýchodnej Ázii, kde sa odohráva turnaj Na život a na smrť. Tím, že opustila klan, se z ní však stává vyhnanec - šinobi. Když nad tím tak přemýšlím, asi si ho půjdu pustit. Ani hardcore fanoušci ale asi nebudou spokojení. Kdo zví­tě­zí, ten zís­ká pěk­nou finanč­ní odmě­nu.

Next

DOA: Na život a na smrt (2006)

Doa na život a na smrt

Vysvětlivky k podobným filmům - Future Cops je hongkongská komedie s postavami ze Street Fightera, Avenging Fist je nepřiznaná hongkongská adaptace Tekkena. Skoro jsem rád, že Krvavý sport vzniknul v době, kdy o herních adaptacích nikdo nikdy neslyšel. Dobře sestříhaných a odchoreografovaných scén je tu minimum a jediné, co si do svých ringů odnesete je nutnost dobře naleštit katanu, abyste ji mohli použít jako zrcátko. Tina Armstrong je superstar v oblasti ženského wrestlingu. Pokud hol­du­je­te bojo­vým umě­ním, urči­tě vás potě­ší, že do rolí ved­lej­ších postav byli obsa­ze­ni zku­še­ní spor­tov­ci a akč­ní her­ci. Důrazným varováním může být už úvodní koláž, ve které Corey Yuen oficiálně vyrazil všechny scenáristy a začal si to dělat po svém. Princezná Kasumi je ázijskou majsterkou v bojových umeniach.

Next

DOA: Na život a na smrt (2006) online ke zhlédnutí

Doa na život a na smrt

Donovan jí však oznámí, že byl Hayate během zápasu sražen z útesu. To není všech­no, pořa­da­tel má něco za lubem, ale ani tady nejde o žád­nou revo­luč­ní novin­ku a v pod­sta­tě bude za chví­li jas­né, o co Donovanovi Eric Roberts jde. Narazí na místního pastevce, ještě chlapce, a vojáci rázem stojí před morálním dilematem: mají dítě zabít anebo ho pustit a riskovat prozrazení? Ale je nám všem jas­né, že děj tu nehra­je zásad­ní roli a je tu jen pro­to, aby pospo­jo­val sou­sled bojo­vých scén. Navíc je vše kýčo­vi­tě pes­t­ro­ba­rev­né a k tomu jsou tu ješ­tě pře­dě­ly, jas­ně uka­zu­jí­cí, že reži­sér chtěl zacho­vat atmo­sfé­ru hry bez vysvět­le­ní se ozý­va­jí hláš­ky, upo­zor­ňu­jí­cí na výhru dané­ho zápas­ní­ka, v obra­ze se někdy obje­vu­jí uka­za­te­le živo­ta…. Videoherní adaptace populární konzolové mlátičky z dílny Coreyho Yuena spolurežie Kurýrů a spousta kvalitních hongkongských fláků s Jetem se za svůj prostoduchý původ nijak nestydí.

Next

DOA: Na život a na smrt

Doa na život a na smrt

Čtyři krásné, sexy ženy jsou sokyněmi v tajném zápasu bojových umění, ale brzy se spojí proti zlým silám. Někdy se tak musí­te usmí­vat nad tím, co někte­ří zápas­ní­ci pro­vá­dí, pro­to­že to nemá s rea­li­tou nic spo­leč­né­ho. A Corey to bohužel řeší jak bývá v Hollywoodu zvykem - omezenou stopáží soubojů a jejich vzájemných prostříháváním. Pokud ovšem čeká­te, že uvi­dí­te něco podob­né­ho zmí­ně­ným fil­mům, pak jste na vel­kém omy­lu. V těch lepších scénách Silvio Simac vs. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Jenže, roz­hod­nut se pře­vést na plát­no bojov­ku, kte­rá pro­slu­la samo­zřej­mě nejen, ale hlav­ně tím, že zdej­ší hrdin­ky mají skvě­le roza­ni­mo­va­ný pohyb ňader během zápa­sů, to je krok na hod­ně ten­ký led.

Next

DOA: Na život a na smrť (2006)

Doa na život a na smrt

Potíž je snad jedině v tom, že režisér bojuje nejen s americkým stylem humoru, který marně drží pohromadě chabý děj a to hodně přeháním , ale také s omezeným rozpočtem a nešikovnými herci. Jsou to samé ženy — Tina Jaime Pressly , Christie Holly Valance , Helen Sarah Carter , Ayane Natassia Malthe a Kasumi Devon Aoki. Komentář k filmu Vizuální videoklipová mlátička jak z manga komiksu plná barev, efektů, bojových umění a sexy děvčat. O plynulosti tedy nemůže být řeč. Abyste byli troš­ku v obra­ze, proč se vlast­ně ty krás­ky a sva­lov­ci rvou, nazna­čím vám, o co tu jde. Dokonce mezi štípanou zůstane čas i na volejbalovou scénu, která je milým odkazem k předloze.

Next